Fenix, 2018-11-12

Därför ger Fenix förlag ut barnböcker på arabiska

Fenix är ett nystart förlag med mål att nå nya målgrupper och möjliggöra för barn att läsa litteratur på sitt modersmål. Ett förlag med barn- & ungdomslitteratur för arabisktalande läsare.

Publicistisk konsult är Flora Majdalawi Saadi, som ansvarar för bland annat urval, översättning och marknadsföring, och förlagschef heter Bodil Unenge:

– Arabiska är idag det näst största språket i Sverige. Det finns 70 000 barn i svensk grundskola som har arabiska som modersmål. De behöver böcker! Både som underhållning och för läsförmågan.

Nyckeln till att lära sig ett nytt språk är att behärska sitt modersmål. De böcker som finns tillgängliga på arabiska i Sverige i dagsläget är ofta dyra pga av långa transporter.

Vi erbjuder barn- och ungdomsböcker för arabisktalande läsare: svenska titlar översatta till arabiska, och arabiska titlar med och utan svensk parallelltext.

Vi börjar med Lätt att läsa-böcker, ett välkänt och mycket uppskattat varumärke som passar perfekt för nybörjarläsaren. Vi kommer också att göra bilderböcker med parallelltext, dvs tvåspråkiga böcker. Då kan vuxna och barn läsa tillsammans på båda språken.

Förlagschef Bodil Unenge:

– Genom Fenix utgivning vill vi bidra till läsupplevelser för arabisktalande barn på deras eget språk, både i Sverige och utomlands. Självklart ser vi också möjligheter att nå ut på nya marknader och lära känna nya målgrupper. Jag ser mycket fram emot reaktionerna på de första böckerna.

Flora Majdalawi Saadi, barnboksförfattare och publishing consultant på Fenix:

– Vi vill erbjuda de arabisktalande barnen samma böcker som deras klasskamrater läser, förhoppningsvis kan böckerna också bidra till utbyte och gemensamma läsupplevelser barnen emellan.

Åtta av Fenix första titlar har ursprungligen publicerats på svenska av Bonnier Carlsen och fyra är arabiska originaltitlar från Majdalawi Masterpieces.

Böckerna säljs hos återförsäljare av böcker. Enklast via Adlibris eller Bokus, de kommer att finnas på bibliotek och även i en del fysiska boklådor som Akakademibokhandeln.