Fenix, 2020-11-12

Kapprumsbiblioteken i Västervik sprider läsning från Fenix

I Västervik har man förstått vikten av att barn läser. Här har Sparbanksstiftelsen bekostat kapprumsbibliotek till alla förskolor i kommunen. Förskolorna har valt böcker som nu finns i en hylla i kapprummet. Där kan föräldrar låna hem en bok, eller fler, och sen lämna tillbaka när man läst klart. Man har också insett betydelsen av att kunna erbjuda böcker på fler språk än svenska, vilket inneburet ett fint urval Fenix-böcker.

35 förskolor med kapprumsbibliotek

Vi besökte förskolan Gertrud och det första vi såg när vi klev innanför dörren var det fina biblioteket. Fyllt av alldeles nya, aktuella böcker. Många var redan utlånade och förskolechefen vittnade om hur glada och tacksamma de är för satsningen. Här läser man mycket med barnen och nu kan de även fortsätta läsa tillsammans med sina föräldrar när de kommer hem. För visst är det något särskilt med en fin, ny bok som man har valt själv i hyllan. Och lyxen att hitta fler, när den första är utläst.

Ett samarbete mellan Sparbanksstiftelsen och Hultgrens bokhandel

Lotti Jilsmo från Sparbanksstiftelsen Tjustbygden berättar att idén kom från Varberg, där Sparbanksstiftelsen genomfört ett liknande projekt. Lotti har initierat projektet som drivits via Hultgrens bokhandel där Malin Wall valt ut böcker, ordnat bokafton och hanterat logistik och distribution. Totalt finns 35 förskolor i kommunen, som nu alla har sitt eget kapprumsbibliotek.

Malin, hur valde du böckerna?

Jag har nära kontakt med förlagen och bad dem om hjälp att föreslå titlar. Vi ville ha ett brett urval, med vissa teman. Vi var också angelägna om att erbjuda böcker på andra språk än svenska och eftersom jag känner till Fenix utgivning valde jag ett antal titlar på arabiska och somaliska. Totalt var listan på 196 titlar och jag tror faktiskt att alla kom med i beställningen.

Hur var intresset för de arabiska/somaliska böckerna?

Jättestort! Vi blev glatt överraskade när vi summerade beställningen och insåg hur många Fenix-böcker som blivit valda. Jag tror att det beror på att många inte känner till den här utgivningen och när man ser den vill man erbjuda böcker på andra språk än svenska. Eftersom tanken är att föräldrarna tar hem böckerna och läser dem, är det ett sätt att nå föräldrar från andra kulturer. Och eftersom forskning visar att trygghet i sitt modersmål är grunden för allt annat lärande, känns det extra bra. Förutom att böckerna är kul såklart.

Lotti, varför valde Sparbanksstiftelsen att satsa på det här projektet?

Vi stödjer ett antal projekt varje år. Alla är lokalt förankrade och ska gynna bygden på ett eller annat sätt. En stor del riktar sig till barn och ungdomar, antingen genom idrott eller kultur. Det här projektet passade perfekt för oss. Det riktar sig till alla förskolebarn i kommunen och är därmed inte begränsat på något sätt. Jag tror att de flesta föräldrar vet att man ska läsa för sina barn men livet och tiden sätter käppar i hjulet. Genom kapprumsbiblioteket kan föräldrar låna hem nya, fräscha böcker med ett minimum av ansträngning. Det underlättar i en småbarnsförälders vardag och blir en påminnelse om att läsa tillsammans. Att vi dessutom kunde genomföra det i samarbete med den lokala bokhandeln förstärkte vårt uppdrag, att gynna lokalsamhället.

Blir det någon fortsättning?

Vi hoppas att inspirera andra till liknande projekt. Vi behöver alla hjälpas åt för att stärka läsningen bland våra barn och unga. Och bland vuxna. Nu har vi precis sjösatt det här projektet men såklart inser vi att böckerna kommer att slitas ut och försvinna. De kommer att behöva fyllas på!