Fenix, 2020-06-10

Lyssna på Fenixs webinar den 16 juni

Anmäl er här

Matilda Wallin, bibliotekarie med lång erfarenhet av att arbeta med mångspråk, berättar om sina erfarenheter. Både från arbetet med att ge ut litteratur från många delar av världen på bokförlaget Trasten och hur man kan inspirera till flerspråkigt läsande. Hon ger oss också en inblick i arbetet med Barnbokskatalogen, där hon ansvarar för mångspråksurvalet.

Morgan Nilsson från Göteborgs universitet återkommer för frågestund. Morgan undervisar i somaliska, är lektor i slaviska språk och har dessutom studerat en lång rad ytterligare språk. Mejla gärna frågor i förväg till bodil.unenge@bonnierforlagen.se.

Vi ger också sommarläsningstips från Fenix Förlag!

Webinariet går också att ta del av i efterhand. Mejla bodil.unenge@bonnierforlagen.se för länk.